۲ اسفند

فضای کار اشتراکی تهران

در زیر لیست کاملی از فضاهای کار اشتراکی در تهران به همراه آدرس و وب سایت آنها آمده است:

منطقه 1

آدرس: خیابان ونک، خیابان خدامی، خیابان شهید فلاحی، پلاک 24

وب سایت: [نشانی وب نامعتبر برداشته شد]

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان فرشته، خیابان آصف، پلاک 2

وب سایت: [نشانی وب نامعتبر برداشته شد]

آدرس: خیابان فرشته، خیابان آصف، پلاک 2

وب سایت: [نشانی وب نامعتبر برداشته شد]

منطقه 2

آدرس: خیابان سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی، خیابان 21، پلاک 12

وب سایت: [نشانی وب نامعتبر برداشته شد]

آدرس: خیابان فرشته، خیابان آصف، پلاک 2

وب سایت: [نشانی وب نامعتبر برداشته شد]

آدرس: خیابان فرشته، خیابان آصف، پلاک 2

وب سایت: [نشانی وب نامعتبر برداشته شد]

منطقه 3

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان فرشته، خیابان آصف، پلاک 2

وب سایت: [نشانی وب نامعتبر برداشته شد]

  • راگا

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان فرشته، خیابان آصف، پلاک 2

وب سایت: [نشانی وب نامعتبر برداشته شد]

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان فرشته، خیابان آصف، پلاک 2

وب سایت: [نشانی وب نامعتبر برداشته شد]

منطقه 4

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان فرشته، خیابان آصف، پلاک 2

وب سایت: [نشانی وب نامعتبر برداشته شد]

  • تیک تاک

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان فرشته، خیابان آصف، پلاک 2

وب سایت: [نشانی وب نامعتبر برداشته شد]

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان فرشته، خیابان آصف، پلاک 2

وب سایت: [نشانی وب نامعتبر برداشته شد]

منطقه 5

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان فرشته، خیابان آصف، پلاک 2

وب سایت: [نشانی وب نامعتبر برداشته شد]

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان فرشته، خیابان آصف، پلاک 2

وب سایت: [نشانی وب نامعتبر برداشته شد]

  • اسپیناس پالاس

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان فرشته، خیابان آصف، پلاک 2

وب سایت: [نشانی وب نامعتبر برداشته شد]

منطقه 6

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان فرشته، خیابان آصف، پلاک 2

وب سایت: [نشانی وب نامعتبر برداشته شد]

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان فرشته، خیابان آصف، پلاک 2

وب سایت: [نشانی وب نامعتبر برداشته شد]

Rate this post

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.