اصطلاحات تخصصی سئو
۱۱ دی

اصطلاحات تخصصی سئو – الفبای سئو

اگر در ابتدای راه سئو باشید حتما لازم است تا با اصطلاحات تخصصی سئو آشنا باشید. سئو یا همان seo اصطلاحات تخصصی بسیاری دارد که مهم ترین این اصطلاحات را در این مقاله به شما آموزش می دهیم.

ریدایرکت 301 ریدایرکت 302 خطای 404 A/B Test Abandonment Rate یا نرخ ترک صفحه Above The Fold
AD Network AD Space Adsense Adwords AFFliate AFFliate Marketing

فهرست مطالب

Redirect 301

ریدایرکت 301 دستوری است که بازدیدکننده را از یک آدرس اینترنتی به آدرسی دیگر منتقل می کند.

B.com به A.com فرض کنید که آدرس ریدایرکت 301 شده باشد. به این ترتیب، هر را باز کند، به طور خودکار به A.com کسی آدرس منتقل خواهد شد. B.com آدرس

 

ریدایرکت 301

ریدایرکت 301

302 Redirect

ریدایرکت 302 هم مانند ریدایرکت 301 عمل می کند، با یک تفاوت کوچک. در ریدایکرت 301 ، شما به گوگل )و سایر موتورهای جستجو( اعلام می کنید که آدرس قبلی به طور دائمی تغییر کرده و در نتیجه آنها اعتبار صفحۀ قبلی را تا حد زیادی به صفحۀ جدید منتقل می کنند. اما ریدایکرت 302 به این معنی است که این جابجایی موقتی است و نباید اعتباری جابجا شود.

ریدایرکت 302 زمانی استفاده می شود که مشکلی موقتی در سایت شما پیش آمده باشد و بخواهید تا زمان درست شدن آن، بازدیدکنندگان را به یک آدرس اینترنتی دیگر منتقل کنید. در این حالت، اعتبار صفحه فعلی شما حفظ می شود

404 Error

خطای 404 زمانی رخ می دهد که صفحه مورد نظر شما در یک سایت پیدا نمی شود. شاید این صفحه حذف شده باشد و شاید هم اصلاً هیچوقت وجود نداشته است. برای مثال ممکن است یک سایت دیگر به مقاله ای از سایت شما لینک داده باشد. حالا اگر شما این صفحه را از سایت خود حذف کنید، چه خواهد شد؟ در این صورت اگر کسی روی آن لینک کلیک کند با خطای 404 مواجه خواهد شد.

A/B Test

تست A/Bیا آ/ب، یک تکنیک بسیار مفید است که با استفاده از آن می توانید. شکل های مختلف یک المای مشخص را ار یک نمونه ثابت با هم مقایسه کنید.

یک روش برای مقایسۀ عملکرد دو A/B تست استراتژی مختلف بازاریابی است. در این تست، شما دو نسخۀ متفاوت از یک تبلیغ، یک صفحۀ سایت یا … ایجاد می کنید و به بخشی از کاربران خود نسخه اول و به بخش دیگر، نسخۀ دوم را نشان می دهید. (این تقسیم کاربران به صورت اتوماتیک و در لحظه توسط سیستم انجام میشود.) این تست معمولاً به مدت 3 تا 10 روز ادامه دارد تا نتایج آن قابل اتکا باشد.

در نهایت، با مقایسۀ عملکرد کلی این دو می توانید تشخیص دهید که کدام نسخه عملکرد بهتری داشته است. توجه داشته باشید بهتر است تفاوت بین دو ،A/B که در تست نسخه فقط در یک المان مشخص باشد تا نتایج بدست آمده قابل اتکا باشند.

 

a/btest

a/btest

Abandonment Rate

Abandonment Rate یا نرخ ترک صفحه دارای دو تعریف متفاوت است و در دو جای مختلف به کار برده می شود.

  1. تعریف اول مربوط به کاربرانی است که وارد و بسایت شما می شود و بدون آنکه تعاملی با شما داشته باشد، از آن خارج می شوند. در این حالت، به درصد کسانی که صفحه را ترک می کنند نسبت به تمام بازدیدکنندگان، نرخ ترک صفحه یا بانس ریت گفته می شود.
  2. تعریف دوم هم برای وقتی است که کاربران آیت مهایی را به سبد خریدشان اضافه می کنند، ولی خرید را تکمیل نم یکنند و از سایت شما خارج می شوند. در این مواقع هم برای مشخص کردن تعداد کسانی که سبد خرید را رها می کنند نسبت به تمام خریداران، از اصطلاح نرخ ترک سبد خرید استفاده می شود.

Above The Fold

به اولین بخشی از یک سایت یا اپلیکیشن که بghفاصله بعد از باز کردن می بینید، اصطلاحا Fold the Above ( معادل ابتدای صفحه یا بالای خط) یا پیشانی صفحه میگویند.  پیشانی شامل تمام آن چیزی میشود که کاربر بدون نیاز به اسکرول در صفحه میتواند مشاهده کند. اهمیت پشتیبانی سایت از نظر خیلی از متخصصان بسیار بالاست و باید تلاش کنید در همین فضا و به ساده ترین شکل ممکن، مهمترین اطلاعات را در اختیار کاربر قرار دهید.

AD Network

شبکه های تبلیغاتی به پلتفرم های تبلیغات آنالین گفته میشود که به عنوان یک واسط میان رسانه ها و تبلیغ دهنده ها عمل میکنند.

AD Space

فضاهای تبلیغاتی یک وبسایت را میگویند.

Adsense

گوگل ادسنس، پلتفرم شرکت گوگل برای ناشران تبلیغ است. این سرویس به صاحبان وبسایت ها و اپلیکیشن ها اجازه میدهد تبلیغ های متنی، تصویری و ویدئویی را بر روی وبسایت خود قرار دهند و از طریق نمایش این تبلیغات کسب درآمد کنند. اگر به وبسایت های معروف انگلیسی زبان مراجعه کرده باشید، به احتمال زیاد متوجه تبلیغات بنری یا ویدئویی گوگل در گوشه و کنار آنها شده اید. این وبسایت ها از گوگل ادسنس برای کسب درآمد استفاده میکنند. متاسفانه امکان کسب درآمد از سرویس ادسنس گوگل به صورت مستقیم در ایران وجود ندارد.

Adwords

گوگل ادوردز، پلتفرم گوگل برای تبلیغ دهندگان است که اجازه تبلیغ در جستجوهای گوگل و سایر سایت های همکار گوگل را میدهد. در سال 2018 نام این پلتفرم از گوگل ادوردز به گوگل ادز تغییر پیدا کرد.

AFFliate

همکار فروش یک مجموعه یا شخص است که محصوالت و خدمات شما را میفروشد و در ازای هر فروش از شما مبلغی به عنوان پورسانت دریافت میکند.

AFFliate Marketing

یک همکار محصولات شما را بازاریابی میکند و شما در ازای هر فروش به او مبلغی را میدهید؛ به این کار بازاریابی اشتراکی، همکاری در فروش یا Marketing Affliate میگویند. برای پیادهسازی این روش بازاریابی در دنیای دیجیتال، از سیستم های همکاری در فروش استفاده میشود که تمام فرآیند فروش و دریافت پورسانت را اتوماتیک میکنند.

Algorithm

مجموعه ای از قوانین و فرآیندها ک سیستم های کامپیوتری برای انجام وظایف به مجموعه مخدلف، ار پیش مو گیرند. الگوریتم دیجیتال مارکتینگ مجموعه ای از
فرآیندهای گوگل برای رتبه بندی سایت ها گفته می شود. مانند الگوریدم پنگوئن که کیفیت لینک سازی سایت ها را تحلیل میکند و یا الگوریتم پاندا که کیفیت محتوای سایت ها را بررسی میکند.

Algorithm Update

تغییرات گوگل را الگ ریدم ها ایجاا مو کند. این تغییرات بر رتب بندی سهایت ها نیز تأثیر مو گذارا. ب منظ ر قرار گرفدن ار جایگاز باالتر صفحات جسدج ، همه ارز باید ان این آپدیت ها آگاز ب ا.

Alt Text (or Alternative Text)

عبارتو ک برای ت صیف تصاویر آپل اشدز ار سایت ها برای ت صیف آی تصاویر ب کار براز مو ش ا. این عبارت ار ااام کد html مرب ط ب تص یر مو آید. ار ص رتو ک کاربر ت انایو ل ا کامل تصاویر ار صفح وب سایت را نداشد باشد، این عبهارت مدنو ار محل آی تص یر نمایش اااز مو ش ا. بهدر است هم تصاویر ار صفحات
وبسایت text alt یا مدن جایگزین ااشد باشند. اسهدفااز ان کلیهدواژز ها ار ایهن عبارت، ار بهب ا رتب صفحات جسدج م ثر است.

Alexa Rank

م یاری ان ترافیک و رتب برتری وب سایت است. شادص الکسا هرا کمدر باشهد، نشای اهندز ترافیک بهدر وب سایت است. این شادص بر اساس ترافیک س ماه ادیر هر سایت با اسدفااز ان ایدهای جمع آوری شهدز ان کهاربرای Toolbar Alexa ت یین مو ش ا.

)Google Analytics( Analytics

جمع آوری و تجزیه وتحلیل اااز ههای باناریهابو را آنهالیدیکس مو نامنهد. اغله کسه وکارها بهرای به اسهت آورای اااز ههای مه را نیهان ده ا ماننهد ترافیهک یا اددصهارا GA وب سایت، صفحات باناید شدز و … ان ابزار Analytics Google اسدفااز مو کنند. ار م را اپلیکیشن ها، ب انبال کرای کاربر و تجزی و تحلیل رفدار کاربر اروی اپلیکیشن، آنالیدیکس مو گ یند.

Anchor Text

کلماتو ک ب وسیل هایپرلینک به لینهک قابهل کلیهک تبهدیل شهدز اند. ار سهو ، text anchorیک عالمت برای رتب بندی گ گل محس ب مو ش ند. ار واقهع، ایهن کلمات، گ گل را ان م ض ع محد ایو ک ار آی آارس قرار اارا مطلع مو کند و گ گل ب آی آارس برای آی کلمات کلیدی مشاب رتب مو اهد.

Average position

شادصو ار گ گل ااوران ک نشای مو اهد تبلیغات سهفارش اااز شهدز ار کجهای صفح ندایج گ گل نمایش اااز مو شه ا. اگهر ایهن شهادص بهین 1 تها 4 باشهد
تبلیغات ار باالی صفح ندایج )ب ترتی ار لینک های یک و او …( نمهایش اااز مو ش ا ک بهدرین ندیج است. اعداا بیشدر ان پنج نشهای اهندز ایهن اسهت که تبلیغ ار پایین صفح ندایج گ گل نمایش اااز د اهد شد.

Average time on site

یکو ان بهدرین م یارهای اندانز گیری عملکهرا وب سهایت ها و وبالگ هها، مد سهط نمای حض ر مخاط ار آی ها است. پایین ب ای این نمای نشهای اهندز محده ای دسد کنندز یا وج ا مشکل ار بارگذاری وب سایت است.

Rate this post

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.